2 مهر 1396

کنترل کيفيت


امور تضمين كيفيت شركت صنايع آذرآب با در اختيار داشتن نيروهاي مجرب و با تجربة بيش از«22» سال در پروژه‌هاي مختلف جهت كيفيت محصول از فرايندهاي اساسي شركت به منظور مطابقت با الزامات استاندارد ساخت محصول، سيستم مديريت كيفيت ISO 9001 ، سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001 و سيستم ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001 با عناوين ذيل را ايفا مي‌نمايد :

1-Quality Assurance

2-Inspections

3-Non Destructive Tests

4-Central Laboratory

5-Facilities

6-Welder Welding Operator Qualification

Quality Assurance:

اين واحد از امور تضمين كيفيت وظايف سيستمي و مديريتي را ايفا مي‌نمايد، بطوريكه در سال 1376 سيستم مديريت كيفيت بر اساس نسخة سال 1994 ميلادي در شركت صنايع آذرآب استقرار يافت و در سال 1382 با تجديد نظر سال 2000 ميلادي منطبق گريد. همچنين در سال 1383 شمسي سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001 بر اساس نسخة سال 1996 برقرار شد و در سال 1384 نيز با تجديد نظر سال 2004 ميلادي انطباق داده شد. ضمناً با بكارگيري توان مديريتي و كارشناسي موجود و صرف هزينه و زمانهاي در دسترس در حال استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS بوده كه در آينده نزديك در شركت برقرار مي‌شود. هر يك از سيستمهاي مديريتي مستقر شده به نظام مديريتي شركت و تمامي افراد ذينفع كمك مي‌كند تا از چگونگي عملكرد كيفي و زيست محيطي فرايندها اطلاع يافته و تصميم‌گيري‌هاي صحيح‌تر را اتخاذ نمايند، به همين منظور نتايج بدست آمده از عملكرد فرايندهاي اساسي شركت بصورت كمي تحت ارزيابي قرار گرفته و در گزارش ماهانه قابليتهاي هر يك از آنها اعلام مي‌شود.

همچنين از طريق پايش و اندازه‌گيري عملكرد فرايندهاي مذكور، امكان تعيين نقاط قوت و ضعف آنها فراهم شده و تصميم‌گيريهاي صحيح‌تر مديريتي ممكن مي‌شود.

مرتبط با فعاليتهاي زيست محيطي نيز سازمان حفاظت محيط زيست و اداره آب و فاضلاب استان از جمله واحدهايي است كه خواهان اثبات مطابقت فعاليتهاي شركت با الزامات تعيين شده هستند. به همين دليل هر ساله گزارشي مستند از نتايج عملكرد فرايندهاي اساسي شركت توسط مؤسسات مستقل و مورد تأييد سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و ارسال مي‌گردد. همچنين با اثبات مطابقت فعاليتهاي شركت با الزامات زيست محيطي، تعهد اجتماعي شركت نسبت به جامعه و عموم مردم در كنار تعهد به ساخت محصولات با كيفيت ايفا مي‌گردد.

علاوه بر تعهدات كيفي و زيست محيطي، تعهد به رعايت اصول ايمني و بهداشت شغلي نيز همواره مد نظر قرار داشته و دارد. به اين معنا كه در جريان توليد محصول با كيفيت ضمن تعهد به عدم آلايندگي محيط زيست شامل آب، هوا و خاك و معيارهاي كيفي، تعهدات ايمني و بهداشت شغلي كاركنان نيز براي شركت اهميت دارد. بطوريكه فرايندهاي اساسي شركت نبايستي براي سلامتي كاركنان خطر ساز و مشكل آفرين باشد. در همين راستا خطرات موجود شناسايي شده و تحت ارزيابي قرار گرفته و براي كاهش خطرات حاد و تحت كنترل در آوردن آنها، برنامه‌هاي ايمني و بهداشت شغلي مناسب تدوين و با صرف هزينه‌هاي پيش‌بيني شده خواسته‌هاي مورد نظر تأمين خواهد شد. اين سيستم با پيگيريهاي مديريت شركت در حال تحقق و استوار است.

همچنين براي ساخت محصولات شركت، مانند ديگهاي بخار و مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد جهاني ASME با مؤسسة Velosi قرارداد مشاوره‌اي منعقد شده و با همفكري مشاور طرف قرارداد كه يكي از كارشناسان خارجي مرتبط با انجمن مهندسين مكانيك امريكا است سيستم توليد شركت تحت بازبيني و اصلاح قرار گرفت و 16 دورة بازبيني در طول مدت سه سال انجام شد و سمينارهاي آموزشي متعددي در زمينه‌هاي مبناي استاندارد ASME ، خريد، طراحي و مهندسي، جوش، كنترل كيفيت و ... توسط كارشناسان خارجي برگزار گرديد و لذا دريافت نشان محصول تا مرحلة پاياني و نهايي اخذ نشان، تحت پيگيري قرار دارد.

Inspections:

اهم بازرسيهايي كه در حين فرايند از خريد مواد تا ارسال به منظور انطباق محصول نهايي شده با الزامات استاندارد‌هاي خاص محصول از قبيل BS, JIS, DIN, ANSI, API, AWS, ASME, ASTM و EN و يا مطابقت محصول با Specification مشتري صورت مي‌گيرد، به شرح ذيل مي‌باشد:

1) بازرسي مواد خريداري شده و ورودي به شركت جهت انطباق با نيازمنديهاي استاندارد، POS وSpecification مرتبط با پروژه و انطباق مشخصات ثبت شده بر روي مواد با گواهينامة كيفي مواد خام.

2) بازرسي از فرايند قطعه‌زني مثل برش، رول، خم‌كاري، پخ‌زني، ثبت مشخصات مواد خام
بر روي قطعات و ... .

3) بازرسـي Fit up و مونتـاژ قطعـات بـه منظـور اطمينـان از انطبـاق محصـول بـا
نقشه‌هاي ساخت.

4) نظارت بر فرايند عمليات جوشكاري در مراحل قبل، حين و بعد از جوش براي
حصول اطمينان از رعايت شدن تمامي پارامترهاي ضروري WPS و PQR تأييد شده براي پروژه.

5) نظارت و بازرسي بر تست پنوماتيك.

6) نظارت و بازرسي بر تست نشتي (Leak Test) .

7) نظارت و بازرسي بر هيدرواستاتيك.

8) نظارت بر فرايند نصب محصولات در سايت‌ها كه به نوبة خود اغلب فعاليتهاي بازرسي حين ساخت را شامل مي‌گردد.

9) بازرسـي رنـگ و سندبلاسـت و گالوانيـزة محصولات از قبيـل تست‌هاي چسبندگي، ويسكوزيتي، ضخامت سنجي رنگ، ضربه، Pinhole .

10) بازرسي نهايي و تهية كتابچة محصول (Final Book) و MDR)Manufacture Data Reports)

Non-Destructive Tests:

تست‌هاي غير مخرب متداول در اين شركت به شرح ذيل مي‌باشد و توسط افراد با صلاحيت كه بر طبق Written Practice تهيه شده بر اساس Qualified, Recommended Practice (SNT-TC-1A) و Certified گرديده‌اند، اجرا مي‌گردد. ضمناً تعداد افراد با صلاحيت NDT در روشهاي تست مختلف در جدول زير آمده است

PT I

PT II

PT III

MT I

MT II

MT III

UT

I

UT II

UT III

RT I

RT II

RT III

روش تست Level

8

10

2

5

10

2

5

8

2

8

7

2

تعداد نفرات

 

1) Visual Test) VT) (بازرسي چشمي) :

در تمامي مراحل ساخت محصول و در اغلب بازرسي‌ها، بازرسي چشمي جزء لاينفك مي‌باشد و اصولاً قبل از اينكه محصول به فرايند بعدي انتقال يابد، VT انجام مي‌شود.

2) Radiography Test (راديوگرافي) :

عمليات راديوگرافي با استفاده از اشعة گاما (Co 60 , Ir 192 ) و همينطور اشعة X تا قدرت 6Mev انجام مي‌گيرد و با در اختيار داشتن سه سالن بتوني مورد تأييد سازمان انرژي اتمي ايران، اين امكان فراهم مي‌آيد كه بتوان بطور سه شيفت عمليات راديوگرافي را انجام داد كه اين سالن‌ها ظرفيت محصولات به ابعاد تا 7.5 متر قطر و حدود 30 متر طول دارد. ضمناً با توجه به امكانات در اختيار امكان راديوگرافي محصولات به طول و عرض و ... تا ضخامت 380mm حتي با بكارگيري فيلم‌هاي Fine grain ميسر است.

3) Ultrasonic Test)UT) (ماوراء صوت) :

عمليات آلتراسونيك با بهره‌گيري از دستگاه عيب‌ياب ماوراء صوت آنالوگ و ديجيتال و استفاده از پراب‌هاي زاويه‌اي، نرمال، TR و پرابهاي خاص در تمامي پروژه‌هاي صنعتي امكان‌پذير مي‌باشد و با توجه به تنوع محصولاتي كه اين شركت داشته است، تجربه‌هاي بسيار ارزنده‌اي در اين زمينه وجود دارد و تست بلوك‌هاي مرجع زيادي كه هم از حيث جنس و هم از حيث ابعاد و سطح متنوع مي‌باشند، ساخته شده و در اختيار مي‌باشد.

4) Magnetic Particle Test)MT) (ذرات مغناطيسي) :

اين تست متناسب با شكل و وضعيت محصول با روشهاي يوك، Prod و Coid انجام مي‌شود و با در نظر گرفتن موقعيت تست و نيازمندي پروژه از مواد مغناطيسي مختلفي مثل مواد فلورسنتي، مواد جوهري سياه، پودرهاي خشك رنگي استفاده مي‌شود.

5) Liquid Particle Test)PT) (مايعات نفوذي) :

اين روش تست اغلب با مايع نافذ رنگي كه قابل شستشو با مايع حلال يا آب مي‌باشد، اجرا مي‌گردد و البته امكان بكارگيري فرايندهاي مختلف اين تست وجود دارد.

 6) (NDE-Personnel Qualification) تعيين صلاحيت پرسنل تست‌هاي غير مخرب :

تمامي پرسنل NDE با تجربة حداقل «10» سال چندين بار آموزش كلاسيك ديده‌اند و تحت نظر افرادLevel III اين شركت و بر اساس Written Practice و توصيه‌هاي SNT-TC-1A تعيين صلاحيت مي‌گردند و براي آنها گواهينامه صادر مي‌گردد.

Central Laboratory:

اين بخش از امور تضمين كيفيت داراي زير مجموعه‌هاي آزمايشگاه مكانيك، آزمايشگاه متالورژي شيمي و آزمايشگاه كاليبراسيون مي‌باشد.

1) آزمايشگاه مكانيك :

تستهايي از قبيل كشش، خمش، ضربه، سختي‌سنجي، ضخامت سنجي، صافي سطح، Flaring , Flattening, Fracture و Shear test بر روي مواد خام، اتصالات جوش و قطعات ساخته شده انجام مي‌گيرد و تجربة برآورده‌سازي استانداردهاي مختلف همچون ASME, ASTM, DIN, JIS, EN و GB را دارد.

2) آزمايشگاه متالورزي و شيمي :

متالوگرافي فولادها و آلياژهاي غير آهني همراه با تفسير نتايج، تست ماكرو از انواع مقاطع جوش، آناليز شيميايي فولادها و آلياژهاي آهني و غير آهني، تعيين مارك، عمليات حرارتي نمونه‌ها، شامل تنش‌زدايي، نرماله، كوئيج (در هوا) و تمپر با كوره‌هاي الكتريكي تا دماي 1200 درجه سانتيگراد، آناليز آب، اندازه‌گيري هدايت الكتريكي محلولها، تستهاي خوردگي به روش وزني، اسيدشويي و تست متاسكوپي از فولادها از مواردي هستند كه در آزمايشگاه متالوژي و شيمي انجام مي‌شود.

3) آزمايشگاه كاليبراسيون :

الف) كاليبراسيون انواع ابزارهاي اندازه‌گيري ابعادي مثل كوليس، ميكرومتر، ساعت انديكاتور، سيلندر گيج، گونياي فلزي، خط‌كش فلزي، مترهاي نواري، تراز، زاويه سنج، شعاع‌سنج، بلوك استاندارد، مركزياب، گام‌سنج، فيلر گيج، تركمتر و گيج‌هاي برو نرو.

ب ) كاليبراسيون ابزارهاي برقي، فشار و دما (گيجهاي فشار، فركانس متر، اسيلوسكوپ، منبع تغذيه، ولت‌متر، آمپرمتر، سرعت سنج، مولتي متر، آمپر مترهاي چنگكي، كنترلرهاي دما، ترموكوپل‌ها، ضخامت سنج‌هاي رنگ، وزنه‌ها، رطوبت سنج، دماسن‍ج‌هاي جيوه‌اي و ... ).

لازم به توضيح است كه تمام دستگاههاي مرجع آزمايشگاه كاليبراسيون قابليت رديابي با استانداردهاي بين‌المللي را دارد.

Facilities:

لوازم و تجهيزات در اختيار اين واحد در جدول زير آمده است :

                         (List of Test Equipments (Laboratory & shops

Sr. No.

Name

Qty

Type

Capacity of Accuracy

Made by

Remark

1

Linear Accelerator

1

Varian 1000

2 Mer, 6 Mev

U.S.A

 

2

X-Ray Tube

2

Andrex

320 Kv

DENMARK

 

3

X-Ray Tube

1

Radioflex

250 Kv

JAPAN

 

4

X-Ray Tube

1

Seifert

420 Kv

GERMANY

 

5

X-Ray (Ir-192)

2

Kowamat

Max. 75 Ci

GERMANY

 

6

X-Ray (Ir-192)

1

Gamamat

Max. 135 Ci

GERMANY

 

7

X-Ray (Co-60)

1

Gamamat

Max. 30 Ci

GERMANY

 

8

X-Ray (Co-60)

1

Tech OPS

Max. 10 Ci

U.S.A

 

9

RTV

1

Seifert Dp 364

225 Kv

GERMANY

 

10

Ultrasonic Flaw Detector

1

Kraut Kramer USL 32

---

GERMANY

 

11

Ultrasonic Flaw Detector

1

Kraut Kramer USN 52

---

GERMANY

 

12

Ultrasonic Flaw Detector

3

Karl Deutsch 1016

---

GERMANY

 

13

Ultrasonic Flaw Detector

1

Panametrics Epoch II-B

---

U.S.A

 

14

Ultrasonic Flaw Detector

1

Karl Deutsch 1085

---

GERMANY

 

15

Ultrasonic Flaw Detector

1

Karl Deutsch 1023

---

GERMANY

 

16

Ultrasonic Flaw Detector

1

Mitsubishi FD 650

---

JAPAN

 

17

Magnetic Particle Tester (Yoke + Black light)

8

Tiede

---

GERMANY

 

18

Magnetic Particle Tester (Prode)

1

Tiede

2500 Amp

GERMANY

 

19

Magnetic Particle Tester (Prode)

1

Tiede

4000 Amp

GERMANY

 

 

 

2

Karl Deuisch

6000 Amp

GERMANY

 

20

Tensile Tester

1

Amsler

Max. 1000 KN

SWISS

 

21

Impact Tester (charpy)

1

Samuel Denison

300j

ENGLAND

 

22

Environment Rest Chamber

1

Montford

-70 C~200c

ENGLAND

For Cooling & Heating of Impact Specimens

23

Hardness Tester (protable)

1

Equotip

0-1200 HV

SWTT‌ٍZERLAND

 

24

Hardness Tester

1

Wolpen

Rockwel C

GERMANY

 

25

Thickness Gauge (Ultrasonic)

3

Kraut Kramer

0.5~200m

GERMANY

 

26

Roughness tester T 500

1

Hammel Werke

Ra, Rt, Rz

GERMANY

 

27

Chemical Analyzer Arcment 900

1

Metorex

---

FINLAND

 

28

Analyzer

1

Armet 930

---

ENGLAND

 

29

Universal Length Measuring System

1

DMS Microrep

0~680mm 0.1m

ITALY

 

30

Dead Weight Tester

1

Hathaway

2~500 kg/cm2 %05 of Reading

JAPAN

 

31

Voltage & Current Thermocouple Calibrator

1

DHT-830 Hataway

V=10mv ~ 12v A: 0~100mA Hz : 0~10K/Hz Temp : 270~1280c

CANADA

 

32

Dc Voltage Calibration Set & AC Voltage Current Standard Supplier

1

2250 2558 2561 2552

V=1mv ~ 1000v A: 100A~30A : 0.01~50A Hz : 60-60-400

JAPAN

 

33

Gauge Block

10

Tesa

Grade : 0 0.5~1000m

ENGLAND SWISS USSER

 

34

Balance

1

Kem

0.0001 Gr

 

 

35

Polisher & Grinder

2

Stroyers

 

DENMARK

 

36

Metalography Microscopy

1

 

Max. 2500x

 

 

37

Lab Fumace

1

Naberterm

Max. 1300 C

GERMANY

 

38

Standard Tape Measure

2

Tajima

50M

JAPAN

USER FOR CALIBRATION OF TAPE MEASURE

 

 تعيين صلاحيت جوشكاران : (Welder Qualification)

تمامي جوشكاران و اپراتورهاي جوشكاري چه در داخل شركت و چه در سايت و يا محل پيمانكاران بر اساس استاندارد ASME SEC. IX و يا بر اساس استاندارد مورد نظر مشتري تعيين صلاحيت مي‌گردند و براي جوشكاراني كه نمونه‌هاي تست كوپن آنها از نظر VT و RT و در برخي موارد تست‌هاي مكانيكي مورد تأييد قرار گيرند، كارت صلاحيت و همينطور گواهينامه صادر و همواره اعتبار صلاحيت جوشكاران در هر بازة زماني شش ماهه به روز مي‌گردد و روشهاي متداول جوشكاري كه جوشكاران دراين روش‌ها تعيين صلاحيت گرديده‌اند شاملSAW, GMAW, GTAW, SMAW و SW مي‌باشند كه تا كنون بالغ بر 1000 جوشكار و اپراتور جوشكاري در روشهاي مختلف تعيين صلاحيت گرديده‌اند.


جستجو در سايت


شما مي توانيد در سايت و محصولات جستجو نماييد:

 

اخبار مهم


1 تير 1395
ارسال سري سوم محصولات غول پيكر شركت صنايع آذرآب
ارسال بزرگترين برج يك تكه به ارتفاع 42 متري پتروشيمي بوشهر

30 ارديبهشت 1395
Memorandum of understanding امضاي يادداشت تفاهم نامه بين شركت صنايع آذرآب و شركت جي اف ايي شوجي ژاپن
در نشست دوم روز چهارشنبه مورخ 95/2/29 شركت صنايع آذرآب با شركت JFE شوجي ژاپن به انجام امضاي تفاهم نامه بين طرفين پايان گرفت

23 ارديبهشت 1395
محصولات غول پيكر شركت صنايع آذرآب ميهمان جاده هاي ايران
باري ديگر محصولات غول پيكر شركت صنايع آذرآب ميهمان دو ماهه ي جاده هاي ايران مي باشد

 

نظر سنجی


 


تمامي حقوق اين صفحات به شرکت صنايع آذرآب تعلق دارد.